علمی کاربردی دادگستری کل گیلان

1,041 عضو

دانشجویان محترم می توانند از طریق آیدی زیر نسبت به بیان سوالات آموزشی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است به سوالات پس از مشاهده و بررسی، بصورت گروهی(از طریق اطلاعیه در کانال) یا شخصی پاسخ داده خواهد شد.
@dguast_26034

مشاهده کانال