پایگاه اطلاع رسانی دیولق

206 عضو


اطلاع رسانی #دیولق (dioulagh)(دولق)ومطالب مرتبط بااعیاد-رسوم وسنن-آثارباستانی-خاطرات-جاذبه ها-شهدا-سوگواریها-بزرگان،طرحهای روستایی-کشاورزی-دامداری-موفقیتهای علمی - ورزشی و...دیولقیها
شعارما:ارتباط،اتحاد،اشتیاق
ارتباط باما:
09126266480

مشاهده کانال