•دُختَــــرایِ بِهِـــشْتـــی‌‌•

405 عضو

♡‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌°^چـــادری ها^°♡‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃🌸متــولد:۱۹/مــرداد/۱۳۹۹🌸🍃
•[یه دُختر باید شبیه پروانه باشه؛
دیدنش زیبا،گرفتنش سخت...✨🦋]•
"کپی باشرط صلوات"☺

مشاهده کانال