کانال رسمی استاد حسن عباسی

4,765 عضو

کانال رسمی استاد حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین
http://andishkadeh.ir
جهت دعوت از استاد حسن عباسی با شماره تلفن‌های موجود در سایت اندیشکده یقین تماس بگیرید.

مشاهده کانال