روابط عمومی دکتر ورناصری

472 عضو

روابط عمومی دفتر نماینده و خدمتگزار مردم شریف
شهرستان های مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون انرژی

مشاهده کانال