🍧دسروژله مدرن🍧

44,168 عضو

در این کانال آموزش ژله و دسر برای کدبانوها می باشد👧👧تاریخ تاسیس16اریبهشت97شما هم میتوانید ژله و دسر هاتون رو با آموزش شون برامون بفرستید👇
@se73آیدی جهت تبادل و تبلیغات
@se73
🌸تبلیغات مجموعه بانوان🌸
@tabliqat1

مشاهده کانال