اطلاع رسانی رسمی دانشگاه دامغان

692 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی برنامه‌های همه بخش‌های دانشگاه به صورت جامع و رسمی می‌باشد.
www.du.ac.ir
t.me/duacir
Eitaa.com/duacir
www.instagram.com/du.ac.ir
‌ادمین:
@mhsanjari

مشاهده کانال