کانال اطلاع رسانی دانشگاه دامغان

622 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی برنامه‌های همه بخش‌های دانشگاه به صورت جامع و رسمی می‌باشد.
http://du.ac.ir/
https://sapp.ir/duacir
http://Eitaa.com/duacir
‌شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را به آی دی زیر بفرستید :
@mhkarbalaee

مشاهده کانال