کانال اطلاع رسانی دانشگاه دامغان

651 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی برنامه‌های همه بخش‌های دانشگاه به صورت جامع و رسمی می‌باشد.
www.du.ac.ir
http://Eitaa.com/duacir
https://www.instagram.com/du.ac.ir
‌شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را به آی دی زیر بفرستید :
@mhkarbalaee

مشاهده کانال