کانال اطلاع رسانی دانشگاه دامغان

406 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی برنامه‌های همه بخش‌های دانشگاه به صورت جامع و رسمی می‌باشد.
www.du.ac.ir
https://sapp.ir/duacir
تماس با ما ‌:
mhkarbalaee@

مشاهده کانال