پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

17 عضو

کانال ارتباطی پارک با شرکت های فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

مشاهده کانال