عبرت اهل بصیرت

12 عضو

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ...
کانالی برای تذکر و یادآوری آنچه در پیش رو داریم ...
www.safireshgh.net

مشاهده کانال