افراطی موزیک

512 عضو

🔊موسیقی های انقلابی و ارزشی با سبکی متفاوت و جوون پسند😎
🎵#پاپ 🎵 #رپ 🎵
🎼 آهنگ ها و ویدئو کلیپ های ارزشی؛ ضد صهیونیستی ، مهدوی و ...↙
http://sapp.ir/efratimusic🎹

کانال سیاسی افراطی↙
http://sapp.ir/efrati94

مشاهده کانال