استاد علی صفایی حائری

4,347 عضو

معرفی اندیشه و شخصیت استاد علی صفایی حائری(عین.صاد)
www.einsad.ir
ارتباط با مدیر:
@einsad_admin
✅ گروه چشمه جاری: گفت و گو پیرامون اندیشه و شخصیت استاد علی صفایی حائری
🔗 https://sapp.ir/joingroup/tpSAYMFi4CPgcrZaWk5Rj1Be

مشاهده کانال