مشاورین دانش محور "اکباتان عرش گستر"

1 عضو

-مشاوره فنی و نظارت
-مجری طرح های هادی و عمرانی
-نقشه برداری و تهیه نقشه اجرایی
-تهیه مختصات UTMو GPS زنی
-طراحی و نقشه کشی ویلا و ساختمان
جهت تماس و همانگی :
@Ekbatan_AG
WWW.EKBATAN-CO.COM
@Ekbatan_mapping

مشاهده کانال