گروه سنجش و آزمایش مجموعه شرکت های اکباتان

1 عضو

پروژه های عمرانی با محوریت مطالعات ژئوتکنیک و نمونه برداری بتن و بازرسی جوش در استان آذربایجان غربی

مشاهده کانال