پایگاه خبری اختبار

3,035 عضو

کانال اختبار
وابسته و متعلق به پایگاه خبری اختبار www.ekhtebar.com
ربات اختبار: @Ekhbot
مجوز ساماندهی(شامد) : http://t.me/itdmcbot?start=ekhtebar
ادمین: @ekhtebar_admin
امور آگهی ها: @sohrab_hh

مشاهده کانال