ترافیک هوشمند الیت

465 عضو

کانال اطلاع رسانی شرکت ترافیک هوشمند الیت
مجری هوشمند سازی و مدیریت هوشمند پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای
تلفن: ۳۲۲۸۳۲۱۸
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰
مدیریت روابط عمومی و آموزش شهروندی شرکت ترافیک هوشمند الیت

مشاهده کانال