مسجدحضرت ابوالفضل(ع)

235 عضو


گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت(ع)
مسجد حضرت #ابوالفضل (علیه السلام)
هیئت میثاق الحسین(ع)
پایگاه شهید شیرعلی خواجه
شهرستان نیمروز روستای حسین آبادخواجه
آدرس کانال ما درپیامرسان های داخلی
سروش:
Sapp.ir/emame14
درایتا:
Eitaa.com/emame14

مشاهده کانال