امدادگران عاشورا

22 عضو

موسسه خیریه امدادگران عاشورا سازمانی غیر دولتی و غیر سیاسی است با شماره ثبت 15387 که در راستای یاری رساندن به بیماران محروم و مبتلا به سرطان فعالیت می نماید.

مشاهده کانال