مدیریت چابک

18 عضو

مدیریت چابک، رویکردی تحلیلی و تخصصی است که می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای رفع مشکلات سازمان‌ها و کسب‌وکارها در کلیۀ فرایندهای مدیریتی نیز تبدیل گردد.سازمان‌های امروزی، تنها محصولات یا خدمات خود را به فروش نمی‌رسانند، بلکه راه حل‌های برآوردن نیازهای واقعی مشتریان و کلیۀ ذینفعان را می‌فروشند. این سازمانها معتقدند که محصولات یا خدماتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول یا خدمت و ایجاد ارزش افزوده برای آنان، سعی در غنی سازی محصول خود دارند. این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان‌های چابک برای رقبا می شود.

مشاهده کانال