اقتصاد مقاومتی (حمایت از کالای ایرانی)

25,792 عضو

در سال حمایت از کالای ایرانی، جهت آشنایی با انواع کالاهای خوب و با کیفیت ایرانی به بزرگترین کانال اقتصاد مقاومتی سروش بپیوندید.
کانالهای استانی زیر مجموعه:
@emoqavem_qom
@emoqavem_razavi
@emoqavem_tehran
ارتباط با مدیر و استانهای دیگر:
@p.emoqavem

مشاهده کانال