اقتصاد مقاومتی

22,608 عضو

در سال رونق تولید، جهت آگاهی از کالاهای با کیفیت ایرانی و ترویج شعار سال به بزرگترین کانال اقتصاد مقاومتی سروش بپیوندید
کانالهای زیر مجموعه:👇
@emoqavem_razavi
@emoqavem_tehran
@eqtesad313
🌷 تبادل و تبلیغ: 👇👇
@tabliqhatekhas

مشاهده کانال