شرکت سهامے ذوب آهن اصفهان

1,317 عضو

✅کانال رسمے شرکت سهامے ذوب آهن اصفهان
📃 گزارش رویدادهاے ذوب آهن اصفهان را سریع و دقیق دریافت کنید
@esco_ir
💻ارتباط با ادمین:
@zobadmin
☎️تلفن پیامگیر :
03152571040

مشاهده کانال