کانال رسمی تلویزیون اسراء EsraTV

1,152 عضو

آخرین جلسات دروس و مباحث حضرت آیت العظمی جوادی آملی(دام ظله)
در قالب تصویر،صدا و متن
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
معاونت امور هنری و رسانه ای

مشاهده کانال