گزارش استهلال ماهانه

233 عضو

ویژه ارائه نقشه پیش‌بینی وضعیت هلال ماه جدید قمری و به دنبال آن تقدیم گزارش استهلال صورت گرفته و همچنین اطلاعاتی در مورد خسوف و کسوف و ...

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس