نسیم عترت

464 عضو

موسسه خیریه عترت معصومین(ع)
حامی کودکان یتیم و بی سرپرست سادات
آدرس:خ جی، انتهای بلوار سروستان
تلفن:۰۳۱۳۳۱۱۴
https://www.instagram.com/etratcharity

مشاهده کانال