چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فراورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

6 عضو

21 الی 24 آبان ماه، مصلی امام خمینی (ره)

مشاهده کانال