دفتر ازدواج / صیغه نامه/ عقدنامه موقت

1 عضو

دفتر رسمی ازدواج و طلاق. صدور صیغه نامه شرعی و قانونی. انجام عقد محرمیت
@iri7
🔴 ما معرفی خانم و آقا نداریم. لطفا مزاحمت ایجاد نکنید🔴
http://marriage-office.ir/
🚫 هرگونه مزاحمت تلفنی پیگرد قانونی دارد. 🚫

مشاهده کانال