فرهنگی آموزشی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ✔️

1,209 عضو

اداره کل برنامه های فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام
✅ سروش :sapp.ir/FaAbdulazim
✅ ایتا :Eitaa.com/FaAbdulazim
تلفن: 02151225512
فاکس: 02155901333
ارتباط با ادمین کانال :@FaAbdulazim_admin

مشاهده کانال