کانال خبری فریاد نهاوند

604 عضو

این کانال صرفا جهت اطلاع رسانی اخبار مهم شهرستان نهاوند و کشور و اقدامی فرهنگی برای توسعه و پیشرفت این شهرستان تاریخی سرافراز می باشد.

مشاهده کانال