فرزاد جهان بین

560 عضو

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران).
دکتری مطالعات انقلاب اسلامی
زمینه های پژوهشی:نهج البلاغه(سیاست)،تاریخ معاصر ایران(از مشروطه)، تمدن نوین اسلامی، مدیریت فرهنگ

مشاهده کانال