فرزاد جهان بین

874 عضو

دیدگاهها و نظرات شخصی فرزاد جهان بین در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.
دکترای مطالعات انقلاب اسلامی
ارتباط با ادمین:
@jahanbinfarzad

مشاهده کانال