فرزاد جهان بین

436 عضو


این کانال به انعکاس اخبار و دیدگاه های دکتر فرزاد جهان بین در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

مشاهده کانال