فرزندان آفتاب_استاد شجاعی

626 عضو

-ارائه مباحث "استاد محمد شجاعی" ویژه دانش آموزان عزیز
-ارائه نکات آموزشی و مشاوره ای ویژه دانش آموزان
-پاسخگویی به پرسش های دانش آموزان در زمینه های آموزشی ومشاوره ای و دینی
-و مطالب جذاب و مورد نیاز دانش آموزان
-ارتباط با ادمین:
@famahdavi

مشاهده کانال