گروه علمی فرهنگی فتح

498 عضو

✔باید همه احساس کنند مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آن هاست.
امام خامنه ای(مدظله)
✔️محفلی برای رهپویان تمدن نوین اسلامی
💥علوم انسانی اسلامی
💥روانشناسی اسلامی
💥انقلاب اسلامی
💥سبک زندگی
سایت:
Www.FATEHAN.NET
ادمین:
@labaikyaazeinabb

مشاهده کانال