مدافع حرم

پیرو خط رهبری
#من_یک_سپاهی_ام

ارسال پیام