معرفی و آموزش لینوکس و گنولینوکس

42 عضو

خوش امدید.
این کانال غیر رسمی و جهانی است برای اموزش گنولینوکس فدورا و آموزشهای مرتبط به لینوکس
(linuxfedora.ir)
لینک گروه
https://sapp.ir/joingroup/fLyUnaFS32VOp48tMEvZw1Xx

مشاهده کانال