موسسه فردوسی توسی

569 عضو

🎭 کارگاه‌های آموزش تاتر و سینما
🎨 برپایی نمایشگاه‌‌های هنرهای تجسمی
🌐 برگزاری جشنواره‌های هنری و همایش‌های ادبی
www.shahnamehnews.ir
۰۰۹۸۹۱۲۳۵۸۲۸۳۴ 📲

مشاهده کانال