هیأت شهدای گمنام

1,818 عضو

مجهولون‌فی‌الارض‌و‌معروفون‌فی‌السماء
پنجشنبه‌هر‌هفته‌بعدازنماز‌مغرب
میدان‌سپاه‌پادگان‌ولیعصر‌حسینیه‌فاطمه‌الزهرا
📲روابط‌عمومی:۰۹۱۹۷۰۳۳۳۰۳
☑️http://ble.im/gomnam_ir
☑️https://gap.im/gomnam_ir
☑️https://eitaa.com/gomnam_ir
☑️https://instagram.com/gomnam.ir

مشاهده کانال