گمرک نیوز

1,474 عضو

آخرین اخبار واقعی و رسمی گمرک ایران ، بخشنامه های امور گمرکی و تجارت خارجی را در این کانال می توانید دنبال کنید.

مشاهده کانال