کانال رسمی روزنامه گویه

211 عضو

سید محمد حسین دریاباری روزنامه نگار ، نویسنده ومدیرمسئوول نشریه گویه در استان قم ،خبرنگار، سردبیرنشریه تبیان و مسئوول سابق تارنماها و فضای مجازی مرکزبزرگ اسلامی غرب کشوردراستان کردستان .تلفن تماس 09127625987

مشاهده کانال