باشگاه هم اندیشان

55 عضو

زندگی دو بخشه، قبل وبعد از هم اندیشان
عید غدیر سال1390بود که هم اندیشان شکل گرفت.اوایل پیام، پیامک ها روگلچین می کرد و با جملات نمکینی جواب میداد.بعدها امید اومد و شد همدم هم اندیشان
آدرس:
sapp.ir/ham_andishan
ارتباط بامدیر:
@Hamandishan370iha

مشاهده کانال