همکار

296 عضو

وزارت جهاد کشاورزی
اهداف كانال :
👈غني سازي فرهنگي
👈اطلاع رساني اخبار وموضوعات درون سازماني
👈امكان شنيدن شدن دغدغه همكاران توسط مسئولين
👈 ايجاد بستر تبليغ رايگان حرفه بيرون سازمان
@hamkar_jk

مشاهده کانال