حفظ مجازی قرآن کریم

41 عضو

حفظ قرآن به همراه ترجمه، تفسیر مختصر و آموزش نکات صرف و نحوی و آزمون های آنلاین تحت نظر مجتمع آموزشی، فرهنگی و قرآنی کریم اهل بیت (علیهم السلام)

مشاهده کانال