حجاب فاطمی

4,064 عضو

✔#زهــــــرایی_شو
اينڪہ گهگاهے
درخيابان چشم بازڪنے
وببينےتو و آن چـღـادرت
تڪ وتنهاييد!
اين يعنے...
توناياب ترين خلق خدايے ... 🍃
تومرواریدنایابے
کانال وقف خانم زهرای مرضیه سلام الله علیها هست
کپے:باصلواٺ

مشاهده کانال