هیأت مجازی قرآن و ولایت

1,150 عضو

محلی برای پاسخ کاربردی به مسایل روزمره مبتنی بر معارف تدبری قرآن و عترت با ارائه استاد علی صبوحی
ارتباط با مدیر کانال: @heyat_quran_admin

مشاهده کانال