تاریخ جهان

1,375 عضو

آنان که سرگذشت خود را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند

مشاهده کانال