حصون

120 عضو

کانال اطلاع رسانی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام
آدمین کانال: @mh.kavari
#آموزش
#پژوهش
#فقیهانه
#تهذیب
#کانون_حضرت_رسول
#پذیرش
#عصرانه_علمی
#یک_فنجان_گفتگو
#هیئت_خانوادگی
#توسل_هفتگی
#جلسه_همسران_طلاب
#ورزش
#پای_درس_بزرگان
#اردو

مشاهده کانال