کانال اطلاع رسانی ویژه کارکنان و اساتید واحد زاهدان

148 عضو

اطلاع رسانی(شرکت در مراسمات، دیدارها، رساندن اطلاعات، اخبار، پیام ها و....)درون واحدی

مشاهده کانال