شرکت انتقال گاز ایران

111 عضو

نشانی: تهران، خ نلسون ماندلا (جردن) بلوار اسفندیار پ ۲۷ .۰۲۱۸۱۳۱۰
www.nigtc.ir
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
https://sapp.ir/igtc_channel
https://eitaa.com/igtc_channel
ارتباط با ادمین
https://eitaa.com/Rahbarianyazdi
https://sapp.ir/Rahbarianyazdi

مشاهده کانال