بیمارستان امام حسین (ع)

1,846 عضو

جهت دریافت اپلیکیشن نوبت دهی پزشکان عدد ۱ را به ۳۰۰۰۱۸۴۵ ارسال نمایید یا به سایت بیمارستان به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
www.imhh.ir

مشاهده کانال