سلام ساوالان

85 عضو

سلام ساوالان نام برنامه ای است که از شبکه استانی رادیو با نام رادیو اردبیل تهیه و پخش می شود.

پل ارتباطی ما :
@irib_Savalan
آدرس کانال :
@iribSavalan

آدرس کانال رسمی صدا و سیمای مرکز اردبیل :
@Sabalanirib

مشاهده کانال