تزه گون

27 عضو

تزه گون نام برنامه است از سیمای مرکز اردبیل (شبکه سبلان ) که هر روز صبح پخش می شود.
آدرس کانال:
http://Sapp.ir/iribtazagun
پل ارتباطی:
@tazagunadmin

مشاهده کانال