روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه

150 عضو

همه مخصوصا دولت جمهوری اسلامی موظف به حراست از( شجره.طیبه.انقلاب )باهمه وجودند

مشاهده کانال