خبرگزاری ايسنا گلستان

380 عضو

خبرگزاری دانشجویان ایران *ایسنا* منطقه خبری گلستان / golestan.isna.ir/ golestan.isna@gmail.com
تلفکس: 01732249937
شماره تلگرام: 09115269436
@jdgolestan (https://t.me/jdgolestan)
اینستاگرام: golestan.isna

مشاهده کانال